"De spiegel die laat zien, reflecteert en straalt"

Wat biedt Autens

• Coaching voor (kwetsbare) kinderen
• Coaching voor jongeren
• Coaching voor ouders en verzorgers
• Coaching voor professionals (coaching on the job)
• Opleiding en training (persoons- groeps- en situatiegerichte coaching, teambuilding, themagerichte bijeenkomsten)

Van complexiteit, naar eenvoud, naar rust.

Mijn visie:
In moeilijke tijden kunnen sleutelfiguren coaching en begeleiding bieden en daarmee een waardevolle ondersteuning zijn. De kracht schuilt in de eenvoud, terug naar de basis om vanaf de bodem de complexiteit te doorbreken en rust en overzicht te bieden.

Mijn missie:
Op basis van een open blik wil ik helpen om doelen zichtbaar en haalbaar te maken en zo de mooie elementen uit enerverende tijden te halen; diegenen bijstaan die de aansluiting missen en hen helpen om de aansluiting (weer) te ervaren. Ik wil de spiegel zijn en die sleutelrol vervullen.

 

• Met een scherpe blik kijk ik, deskundig en situatiegericht, maak ik een inschatting en haak ik daar adequaat op in.
• Met respect, tact, erkenning en begrip zoek en vind ik die klik; de verbinding die leidt tot aansluiting.
• Ik begeleid met grote betrokkenheid, verantwoordelijkheid en een brede bereikbaarheid.
• Ik creëer sfeer, rust en ruimte.
• Door selectief te luisteren en te filteren, weet ik (weer) structuur te bieden in de chaos.
• Ik bied de hulp, om met kleine stappen grote sprongen te creëren.

Ik laat mensen in de spiegel kijken…
De spiegel, waardoor het kind zichzelf kan zijn, de spiegel waardoor het kind zichzelf mag zijn, de spiegel waardoor het kind gezien gaat worden.
De spiegel waarin de ouder het geloof en de kracht van zichzelf ziet.
De spiegel waarin de professional zichzelf durft te bekijken en dan vol vertrouwen in het werk staat.

Ik ben voor anderen de spiegel…
De coach en persoonlijk begeleider die vertrouwen en houvast geeft.
De handreiking voor een spiegelbeeld om (weer) trots op te zijn!

 

 
rock head

kindercoach_gilde

adiona_member

 

 

Steunpilaar

De kracht schuilt in de eenvoud

Balans

Zelfvertrouwen

zorgkaart