"De spiegel die laat zien, reflecteert en straalt"

 
francoise Na mijn start in de ziekenverzorging en de wijkzorg, trouwde ik in 1986.
Mijn man en ik werden de trotse ouders van 2 dochters en een zoon en besloten ons warme thuis open te stellen voor andere kinderen.
Zo begon het avontuur als vakantiegastgezin bij Europa Kinderhulp. Voor ons 2 nieuwe gezinsleden, die er gewoonweg enkele weken per jaar, jarenlang, helemaal bij hoorden.
Persoonlijke ervaringen die ik al gauw omgezet heb in een andere vorm: werken als plaatsvervangend regiocoördinator van de Berlijnse Kinderreis.
Als vrijwilliger periodiek coördinerend, sturend en begeleidend verantwoordelijk zijn voor 350 Duitse kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar; kwetsbare kinderen met bijzondere thuissituaties.

Nadat wij meermaals die huiselijke en warme time-out in de vorm van vakantieopvang geboden hadden bleek de tijd rijp voor pleegouderschap; voor mijn gezin en mij de volgende heuse eyeopener. Heel gewoon… het kind kind laten zijn en inhaken op de situaties zoals die zich voordoen.
Niet plannen en vooraf grote verwachtingen hebben…
De kracht zit in de eenvoud, al is die eenvoud niet even simpel neer te zetten!

Ouderschap, gastouderschap en pleegouderschap fascineerden mij dusdanig, dat ik er mijn gespecialiseerde beroepsuitoefening van heb gemaakt.
In eerste instantie als sociaal pedagogisch werker; als groepsleidster in de kinderdagopvang.
Een onverwacht en ernstig ziektetraject van onze dochter liet ons balanceren tussen werksetting, thuissetting, school, ziekenhuis en categorale klinieken.
Een bizarre confrontatie om dan zélf te ervaren hoe belangrijk gerichte, kindvolgende begeleiding en steun is (ook voor de ouders en andere gezinsleden).
Ik maakte in die jaren meermaals bewust en doelgericht de vertaalslag naar mijn werkveld en zo vond ik verdieping door het volgen van diverse opleidingen, trainingen en cursussen, dit alles in combinatie met jaarlijkse intervisiegesprekken met diverse deskundigen (nationaal en internationaal) uit mijn zorgvuldig samengesteld professionele netwerk!
Mijn werkuitvoering is, mede hierdoor, nooit “standaard” geweest.
Ik wilde meer kunnen bieden, mijn focus gericht op die toegevoegde waarde.
Specifieke scholing, zeer brede ervaring en het mijzelf eigen maken van steeds meer verschillende methodieken hebben zo mijn werkvorm door de jaren heen uniek gemaakt.

Het coördineren, coachen en begeleiden van bijzondere trajecten geeft mij veel voldoening.
Een mogelijke samenwerking met externe expertise is voor mij een logisch bijkomend gebeuren.

Reacties van kinderen, jongeren en ouders hebben mij tot nadenken gestemd.
Voor mij een extra drijfveer om mijn kennis en ervaring te laten zien en over te dragen aan anderen zodat veel meer kinderen, jongeren en ouders gerichte aandacht, coaching en begeleiding kunnen ontvangen!

Ik werd lid van diverse werkgroepen, verleende medewerking aan een scholingsinstrument ter visualisering van het pedagogisch handelen en gaf coaching aan ouders en beroepskrachten.
Roerige tijden kleurden mijn ervaringen nog intenser; voor mij doorslaggevend in de stap naar mijn eigen coachingspraktijk.

Kwetsbare kinderen en -jongeren, ouders en/of verzorgers en de beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken. Hun eigenheid intens begeleid, pedagogische handvaten aangereikt.

Wat ik met mijn verhaal zeggen wil:

Ik ben een echt gevoelsmens en kan, net als ieder ander, ook door emoties overmand worden.
Daar ligt ook mijn kracht.

Ik ben in staat tot analytisch observeren en slagvaardig handelen.
Ik kan schakelen als het nodig is, juist in moeilijke situaties.
Vele ervaringen hebben mij leren buigen, geleerd niet te breken en hebben er voor gezorgd dat mijn brede vakkennis doorweven is met een groot deel professionele empathie.

Moeilijke ervaringen vormen je en maken je uiteindelijk sterker dan je ooit zou denken.
Ik ben onder de indruk geraakt van mijn kracht en die kracht geef ik graag door!
Ik bied ouder en kind, jongeren en professioneel betrokkenen de kans om deze in henzelf te (her)ontdekken want juist die kracht, schuilt in ieder mens!

Specialiteiten

  • Rouw en verliesverwerking
  • Onbalans door traumatische ervaringen / sociaal emotionele problematiek
  • Interactievaardigheden / procesbegeleiding

 

 

Toekomstvisie

Niemand kan in de toekomst kijken.
Roerige tijden hebben mij geleerd om niet te ver vooruit te gaan plannen…
Maar dat betekent niet dat er geen doelgerichte stappen gezet kunnen worden.
Het maken van plannen is immers een bijzondere manier om alvast een beetje in de toekomst te gaan kijken… Voor mij staat mijn toekomst in het teken van het begeleiden van een ieder die op zoek is naar de kracht in zichzelf.

Kinderen zijn de hoeksteen van onze maatschappij.
Kinderen zijn puur, eerlijk en hebben een stukje magie in zich dat gekoesterd moet worden.
Kinderen verdienen de kans om zichzelf te zijn; om zichzelf te kunnen vormen en ontplooien.
Helaas zijn moeilijke situaties vaak niet te voorkomen; de manier waarop het leven ervaren wordt en hoeveel impact alles heeft en blijft hebben kan wel gestuurd worden.
Daar wil ik mijn rol als kindercoach in vervullen.

Een mooie metafoor vind ik het bouwen met Lego-stenen.
Er kan van alles mee gemaakt worden… Stabiel en fraai om te zien…
Maar als er geen stabiliteit aan ten grondslag ligt, als die bouwstenen niet stevig verankerd staan op een grondplaat, dan valt het bouwwerk vroeg of laat om… Dan lijkt alles voor niets te zijn geweest.
Ik wil dié kindercoach zijn, die begeleidt om terug te gaan naar de basis.
Om zo die grondplaat aan te reiken waarop dan stevig gebouwd kan worden; laag voor laag.
Dat lijkt misschien eenvoudig maar dat is het zeker niet…
Wel is het zeker de moeite waard.

Een stukje uitleg, een gevoel van veiligheid, een steunpilaar, vertrouwen, de balans meer en meer in evenwicht, zelfvertrouwen, verwerking, samenwerking, interactie…
Een spiegel, die laat zien, reflecteert en straalt…
Ik durf die uitdaging aan te gaan, als kindercoach.
Wat mij in het werken met kinderen het meest blij maakt is de twinkel in de ogen (weer) te zien.
Ik heb bleke, matte gezichtjes zien veranderen… Ik heb “doffe” ogen weer zien stralen.

Het woord kindercoach kan misschien wat verwarring geven en de indruk geven dat ik enkel jonge kinderen begeleid bij problemen en in moeilijke situaties.
Mijn coaching gaat veel verder.

Ieder mens heeft, in iedere ontwikkelingsfase, tijd en ruimte nodig om de wereld te ontdekken en indrukken te verwerken. De problematiek is niet altijd weg te nemen maar als het lukt dat een kind of jongere en de anderen om hem heen weer positief, met kracht en nieuwe energie de dag tegemoet kunnen zien, dan is dat goud waard! Kinderen en jongeren kan ik op unieke wijze begeleiden.
Ouders en verzorgers kan ik bijstaan en ook professionals kan ik die pedagogische handvaten aanreiken die het wezenlijke verschil kunnen maken.
Van “even opfrissen” tot procesgerichte begeleiding en training.

Professioneel maatwerk, met een gouden randje.
Daar gaan we samen voor!

 

 
rock head

kindercoach_gilde

adiona_member

 

 

Steunpilaar

De kracht schuilt in de eenvoud

Balans

Zelfvertrouwen

zorgkaart