"De spiegel die laat zien, reflecteert en straalt"

 

Maart 2017

Beste mensen,

Tijd is kostbaar en soms niet op te delen,
Hoe in te vullen, is een vraag voor velen.
Wat wij doen is immers professioneel,
Met kwaliteit als focus, op het geheel.

Van pedagogisch werkplan tot interactie,
Het beleid is hierbij slechts een fractie.
Welke stroming staat op dit moment centraal,
Prioriteit heeft het soms allemaal.

Voorschriften zijn er in vele vormen,
Van GGD tot verzekeringsnormen.
Van vaardigheden tot pedagogische doelen ,
Wat is nu datgene, dat wij écht voelen?

Evaluatie, intervisie of zelfreflectie,
Wat brengt ons nu dichtbij perfectie?
Wat is, op alle leeftijden, dat éne “ding”?
Waar het om draait, is ontwikkeling!

Als kind maken wij bijzondere fasen door,
Als volwassene zoeken en gáán we er voor.
In ons werk is vraag-en-aanbod een feit,
Deskundigheidsbevordering geen kleinigheid.

Groei, verbetering en specifieke expansie,
Plannen bijstellen, volgens invloed en visie.
Ontwikkeling biedt ons vernieuwing op maat,
Pedagogische kwaliteit is waar ‘t om gaat.

Netwerken, met kennis en ervaring spelen,
Raken, verbinden, aansluiten en delen.
Op spontane wijze of doelgericht verbreden,
Voor professionaliteit wordt niets gemeden.

Kindgericht, kindvolgend en authentiek,
Ontwikkelingsstimulerend en ronduit uniek.
Ouderbegeleiding, -ondersteuning en opvoedingsadvies,
Professionele kinderopvang, is waar men voor kiest!

Ons pedagogische vak vraagt ontwikkeling ten top,
Kwaliteitsverdieping heeft nooit een stop.
Waardevolle kinderopvang, keer op keer.
Samen staan we sterk en zetten we ’t neer!


Ik ga voor uitdaging!

01-03-2017

 

Maart 2016

De afgelopen maanden waren er veel waardevolle contactmomenten.
Bestaande contacten werden verdiept; nieuwe contacten werden gelegd.

Kwaliteit is nooit toevallig!
Als professional ben je, telkens weer, druk bezig om alle ballen in de lucht te houden... je bent de spin in het pedagogische web…

Het bijzondere is, dat alles steeds weer terug te voeren was en is naar de interactievaardigheden…
De rode draad in mijn handelswijze; door mij hier nu - om het extra onder de aandacht te brengen - “op rijm” verwoord.
Want wat aandacht krijgt groeit… en zo groeit dan ook de kwaliteit!

blog

Plannen, ideeën en wensen met een pedagogische schittering…

In deze economisch spannende tijd,
Wil een ieder graag van alles kwijt.
Prachtige voornemens met fraaie intenties erbij,
Die maken de mens dan glimlachend blij.

Al denkend ontstond hier mijn frisse plan,
Vernieuwend, waar men iets van leren kan.
Een pedagogische twinkel, diepgaand en breed,
Waarvan men de essentie niet snel vergeet.

Emotionele veiligheid, de basis van alle doelen,
Persoonlijke competenties, exploreren en voelen,
Sociale competenties, hard werken beleven,
En de waarden en normen ook verder doorgeven.

Daarmee zijn de pedagogische doelen een feit,
Een kader dat kinderen én ouders verblijdt.
Een raamwerk van waar uit we kunnen werken,
Krachtige richtlijnen die ons versterken.

Hoe we dit alles concreet tot uiting brengen,
Tja, dat vraagt om e.e.a. te mengen.
Interactievaardigheden in al hun kleur,
Halen ingeslopen automatisme uit de sleur.

Sensitieve responsiviteit, de warmte uitstralen,
Van oogcontact tot begrip, uitnodigende verhalen.
Respect voor autonomie, proces volgend met een compliment,
Er op inspelen en zelf doen, aanmoediging ongekend.

Structureren en grenzen stellen, positief met begrip en herhaling,
Op weg helpen en overgangen begeleiden met duidelijke vertaling.
Praten en uitleggen, vertellen en vragen, afstemmen op niveau,
Contact maken en verwoorden, luisteren en herhalen, een cadeau!

Ontwikkelingsstimulering, kennis van fases, interesses in beeld,
Rust en impulsen, kansen en keuzes, afwisseling die niet verveelt.
Begeleiden van interacties, onderlinge hulp en samenspel,
Gewoontes en rituelen, met bewonderen en delen lukt het snel.

Pedagogische doelen en interactievaardigheden als combinatie,
Maken ons pedagogisch werk tot een heuse sensatie!
Kinderen groeien en bloeien op hun authentieke wijze,
Ouders en verzorgers gaan mee op die ontwikkelingsreizen.

Waardevolle processen die ons allen raken,
En zo tot veelzijdige, pedagogische toppers maken.
Want één doel hebben we immers allen tezamen,
Wij willen ons toch steeds verder bekwamen.

Niet per definitie door ingewikkelde opleidingstrajecten,
Vooral door heldere praktijkgerichte verdiepingsaspecten.
Laagdrempelige coaching en training met een lach,
Waarbij je dan vooral jezelf zijn én ontdekken mag.

Dit gedicht onderstreept alle toewijding en kwaliteit,
De persoonlijk touch in het pedagogisch beleid.
Wees trots op de verworven kennis en kunde van je werk,
En gá er samen voor, want dat maakt je sterk!

blog

Ik gá er voor, met passie!
Individueel actief en de krachten bundelend, tijdens samenwerking!
Interactievaardigheden; niet als topping, niet als slagroom op de taart…
Maar als essentiële voorwaarden:


Interactievaardigheden…
De ingrediënten van kwalitatief pedagogisch handelen.

04-03-2016

 
 
rock head

kindercoach_gilde

adiona_member

 

 

Steunpilaar

De kracht schuilt in de eenvoud

Balans

Zelfvertrouwen

zorgkaart