"De spiegel die laat zien, reflecteert en straalt"

 

  • Gratis Vrijblijvend telefonisch gesprek (15 - 30 minuten)
  • € 60 Intake- en oudergesprekgesprek (60 - 90 minuten)
  • € 60 Coachingssessie (60 minuten)
  • € 50 Observatie inclusief verslag (op verzoek)
  • Prijs op aanvraag Themabijeenkomsten, trainingen, lezingen e.d.
  • € 0,19 per km Reiskosten (sessie thuis, organisatiebezoek e.d.)

(* Deze bedragen zijn exclusief BTW.)

Zorgverzekeraars vergoeden kindercoaching nog niet.
Indien u een PGB heeft dan kunnen de kosten hieruit vergoed worden.
Denk hierbij aan het vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en van zelfvertrouwen.
Hoe het traject vorm krijgt, bepalen we na een intakegesprek.

 

Werkwijze

De allermooiste en grootste uitdaging voor mij is het werken met kinderen en jongeren, uit bijzondere (gezins)situaties, met eigenlijk maar één vraag: (weer) zichzelf kunnen zijn!
Daarbij bied ik opvoedingsondersteuning en coaching voor ouders en verzorgers.
Tevens geef ik pedagogische advies voor beroepskrachten in een breed spectrum; van opfristraining tot vernieuwende inzichten.

Ik ben gedreven, analytisch en neem mijn verantwoordelijkheid met een doelgericht kwaliteitsbewustzijn. Daarmee reik ik praktisch toepasbare handvaten aan.

De COACHEE-methodiek is mijn hoofdlijn, mijn basis.

We gaan doelen zichtbaar en haalbaar maken.
We gaan positiviteit uit enerverende tijden halen.
Samen komen we tot de kern.
We vinden de juiste woorden en kunnen zo verbanden leggen.
Samen vinden we de manier om de eigen kwaliteiten de ruimte te geven die nodig is.
Om zo de sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en die eigen kwaliteiten maximaal te kunnen benutten. Om weer volop deel uit te gaan maken van je eigen leven.
Om weer die verbinding te ervaren.
Stap voor stap help ik om de aansluiting (weer) te vinden.
Samen, gaan we er voor!

Ik ben gespecialiseerd in:
• Interactievaardigheden / procesbegeleiding
• Onbalans door traumatische ervaringen / sociaal emotionele problematiek
• Rouw en verliesverwerking

Werken met kinderen voelt voor mij niet als werk; ik lééf mijn passie, elke dag weer!
De kracht schuilt in de eenvoud; kijken naar mogelijkheden!

Mijn werkwijze is een zorgvuldig samengestelde mix van methodieken en technieken; geen therapie maar een coachings-, begeleidings- en trainingswijze in unieke vorm.
Creativiteit wordt ingezet, de natuur speelt een belangrijke rol; alles persoonlijk afgestemd.

Ik groei elke dag… Leer elke dag en blijf op zoek naar de meerwaarde van mijn vak.
Door aangesloten te zijn bij ADIONA, maak ik deel uit van een landelijk expertise netwerk van Kindercoaching, een gedegen netwerk dat een stuk verrijking biedt.
Zo ben en blijf ik in staat om ervaring en vaktechnische informatie uit te wisselen en kan ik mijn handelen actueel en up-to-date op de cliënt en de omstandigheden afstemmen.

 

Coachingstraject

INTAKE
Tijdens het intakegesprek staan we samen stil bij de situatie en onderzoeken we waar de hulpvraag ligt.
• Nadenken
• Stilstaan
• Waar liggen de obstakels
• Oplossingen / mogelijkheden

1 SESSIE COACHEE
Kennismaking met COACHEE; onderzoekende vragen in een unieke (spel)vorm…
Een verdiepende sessie.

1 SESSIE THEMA VERDER UITWERKEN
Hulpvraag uitdiepen, eventuele extra obstakels benoemen / beschrijven / onderzoeken, doelen vaststellen.

1 SESSIES WAAR STAAN WE? WAT MIST NOG?
Wat gaat wel? / Wat gaat niet?
Welke overtuigingen zitten in de weg?
Wat kan je zelf? / Wat ligt bij anderen?

1 SESSIE TUSSENSTAPPEN
Bevindingen (met ouders) bespreken, mogelijkheden onderzoeken, handvaten aanreiken,
afstemmen.

1 SESSIES WAAR STAAN WE? WAT MIST NOG?
Wat gaat wel? / Wat gaat niet?
Welke overtuigingen zitten in de weg?
Wat kan je zelf? / Wat ligt bij anderen?

1 SESSIE EVALUATIE (TELEFONISCH CONTACT OUDERS)

1 SESSIE AFRONDING

(Als het nodig blijkt dan is het mogelijk om, binnen 3 maanden, het traject zonder
wachttijd aan te vullen)

Ieder traject is maatwerk!
Soms kunnen één of twee gesprekken al zoveel helderheid geven.
Soms kan een langdurig traject nodig zijn om rust en duidelijkheid te vinden.
Soms aaneengesloten weken, soms met een “pauzetijd”, een rustperiode er tussenin.
Ieder proces wordt in overleg afgestemd op de persoon en de omstandigheden.
Samen vinden we de juiste weg!

 

 
rock head

kindercoach_gilde

adiona_member

 

 

Steunpilaar

De kracht schuilt in de eenvoud

Balans

Zelfvertrouwen

zorgkaart